synestezja / synesthesia


od A do Z (pierwszy od lewej)

od 1 do 100 (drugi od lewej)

olej na płótnie

80 x 70cm

2010

Każdy synestetyk posiada swój własny, niepowtarzalny "synestezyjny alfabet". Prezentowane obrazy są intymnym zapisem, próbą przetransponowania i usystematyzowania doświadczanych przeze mnie wrażeń synestezyjnych.


home